Jeg bliver ofte spurgt af yogaelever (og nogle gange andre nysgerrige), der endnu ikke har en Yin-praksis: hvad er det der Yin yoga egentlig for noget? Man kan blive ved med at folde emnet ud til det uendelige, men her vil jeg give dig en generel og overordnet indføring i, hvad Yin yoga er, gør og kan. 
Udefra set kan det godt ligne, at vi i Yin yoga bare sidder eller ligger på yogamåtten og tager en lang slapper (og det kan der i den grad også nogle gange være brug for).
Selvom Yin yoga ligger i den blide ende af skalaen, så kan det sagtens være en både udfordrende og intens oplevelse at skrue tempoet helt ned og være i stillingerne i lang tid. For når kroppen bliver stille kan fx tankerne begynde at larme. Og du skal så være i stue med dig selv og alt det irriterende og besværlige.
Men du begynder højst sandsynligt også at blive opmærksom på, at intet er statisk, og at de rare og positive følelser og fornemmelser også dukker op i ny og næ.

Du kan bruge Yin yoga til mange forskellige ting

Yin yoga er blevet mere og mere populært og udbredt i Vesten i løbet af de senere år. I en verden og i en tid, hvor alting går hurtigere og hurtigere, og hvor vi okser afsted for at nå det hele, tilbyder Yin yoga os et frirum og et åndehul, hvor vi kan tanke op og lade det hele bundfælde sig en smule, så vi måske kan begynde at se på vores (indre) liv lidt mere klart.
Yin yoga er nemlig et fantastisk redskab til at (gen)lære sig selv at skrue ned for tempoet, vende opmærksomheden indad og stille skarpt på det, der foregår og er vigtigt for en. Der er med andre ord bygget en masse mindfulness- og meditationsmuligheder ind i Yin yogaen.
Når det er sagt, er det blot én af flere måder at tilgå Yin yoga på. For Yin yoga er mange ting, og du kan få noget forskelligt ud af din Yin-praksis alt afhængigt af, hvad du vælger at fokusere på. Nogle bruger Yin yoga til at løsne for spændinger i kroppen, andre bruger den som en måde at meditere og helt andre stiller skarpt på energistrømme i kroppen. Mulighederne er mange og flere. 
Selvom Yin yoga i grove træk er en modpol til Yang yogaen (fx Hatha, Vinyasa og de mere dynamiske stilarter), har vi i begge yogaformer mulighed for at træne både krop, sind og hjerte – og at arbejde både på det fysiske, mentale, følelsesmæssige og energetiske plan. I Yin er der dog mere ro og tid til at reflektere, mærke og fornemme, hvad der sker i kroppen, emotionelt og energetisk.

Stillingerne påvirker dit bindevæv

I Yin yoga bliver man i passive stræk og komprimeringer af kroppen (typisk siddende og liggende) i lang tid ad gangen, typisk 3-5 min., nogle gange længere. Ønsket er at nå ind til et sted i stillingerne, som hverken bliver for lidt eller for meget. Og det er forskelligt alt afhængig af, hvem der laver stillingen.
Vi har forskellige kroppe og dermed også forskellig mobilitet og smidighedsgrad. Derfor er målet heller ikke at opnå en idealudgave af en given Yin yogastilling. Tværtimod søger vi at påvirke kroppen i et givent fokusområde, hvorfor stillingerne også udefra set ofte også ser lidt forskellige ud.
Fælles er, at vi gerne vil holde kroppen i ro og slappe af i musklerne. Når du afspænder musklerne og tillader tyngekraften at gøre arbejdet, så påvirker du på en positiv måde kroppens dybere lag; led, ligamenter og bindevæv. 
Særligt bindevævet spiller en vigtig rolle i Yin yoga. Dette hvidlige og edderkoppespindsagtige  væv snor og bugter sig rundt ind i og mellem muskler, knogler og organer og hjælper bl.a. med til at “holde alting på plads” inde i kroppen. Når vi strækker og komprimere kroppen over længere tid – og derved også bindevævet, hydrerer vi vævet, gør det mere juicy, sundt, mobilt og stærkt.

Mange oplever at miste tidsfornemmelsen i Yin yoga. Og især bagefter føles kroppen ofte mere fri, åben, rolig og groundet.

Funderet i traditionel kinesisk medicin

Den Yin yoga vi primært laver i dag i vesten er udviklet og sat i system af en amerikaner ved navn Paul Grilley. Han koblede de fysiske stillinger med teorien om Yin og Yang, meridianbaner og chi (energi),  som er en bærende del af den traditionelle kinesiske medicin.
Yin yogaens påvirkning af kroppen og dermed også meridianerne (energibaner i kroppen) har til formål at balancere Yin- og Yang-energierne, som findes overalt, også inde i os.
Teorien lyder, at når vi stimulerer meridianbanerne ved hjælp af fx Yin yoga frigøres blokeringer, hvorved chi-energien kan flyde friere, roligere og mere balanceret. Sund chi er bl.a. kendetegnet ved, at den er stærk og mobil, og at den kan flyde frit og uhindret og dermed også transportere næring fra kroppens organer rundt i hele systemet.

Hvad skal jeg lave til aftensmad?

De fleste, som oplever en Yin yogaklasse for første gang har fået én på opleveren. Det, jeg ofte får af feed-back er, at det både har været ret intenst men også beroligende. Periodevis bliver man typisk udfordret mentalt og følelsesmæssigt; Gør jeg det rigtigt? Jeg burde være startet for længe siden! Hvad skal jeg lave til aftensmad? Og hvorfor bliver jeg pludselig så overvældet? – er bare få eksempler på noget af det, der kan dukke op, når vi i Yin yoga skruer tempoet ned og bliver stille.
Men som tiden går, og når vi har været i de forskellige lange stræk i måske helt op til 90 min., oplever mange, at de også mister tidsfornemmelsen. Mod slutningen og særligt bagefter føles kroppen tit friere, mere åben, rolig og groundet. Nervesystemet er blevet strøget med hårene, og en behagelig træthed har måske indfundet sig.
Og det er som om, at tankerne også ofte falder mere til ro, når først hele ens system har vænnet sig til, at tingene ikke altid behøver at gå så stærkt.

Læs mere…

  • Yin og Yang

Yin og Yang

I traditionel kinesisk medicin, som Yin yoga bygger på, er alt som eksisterer inddelt i enten Yin eller Yang.  Yin er for eksempel det, som er mørkt, koldt, passivt og tættest på jorden.

FØLG MED PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM